DELL

 
 • KM
  Dell Vostro 3568A (P63F002 - TI54102)
  Mô tả tóm tắt:
  Dell Vostro 3568A (P63F002 - TI54102)
  Thông số cơ bản: 

  CPU : Intel Core i5 7200U
  Ram/HDD : 4GB /1TB
  Màn hình: 15.6”
  VGA: AMD Radeon R5 M420 2GB
  Hệ điều hành: Free Dos
  Pin: 4 Cells
  Bảo hành    :  12 tháng
  Khuyến mại    :  Túi xách + Chuột không dây
 • KM
  Dell Vostro 5568D (P62F001-TI34500W10)
  Mô tả tóm tắt:
  Dell Vostro 5568D (P62F001-TI34500W10)
  Thông số cơ bản: 

  CPU : Intel Core i3 7100U
  Ram/HDD : 4GB /500GB
  Màn hình: 15.6”
  VGA: Intel HD Graphics
  Hệ điều hành: Windows 10
  Pin: 3 Cell
  Bảo hành    :  12 tháng
  Khuyến mại    :  Túi xách + Chuột không dây
 • KM
  Dell Vostro 5568E (P62F001-TI34500W10)
  Mô tả tóm tắt:
  Dell Vostro 5568E (P62F001-TI34500W10)
  Thông số cơ bản: 

  CPU : Intel Core i3 7100U
  Ram/HDD : 4GB /500GB
  Màn hình: 15.6”
  VGA: Intel HD Graphics
  Hệ điều hành: Windows 10
  Pin: 3 Cell
  Bảo hành    :  12 tháng
  Khuyến mại    :  Túi xách + Chuột không dây
 • KM
  Dell Vostro 3468 (70090698)
  Mô tả tóm tắt:
  Dell Vostro 3468 (70090698)
  Thông số cơ bản: 

  CPU : Intel Core i5 7200U
  Ram/HDD : 4GB /1TB
  Màn hình: 14”
  VGA: Intel HD Graphics
  Hệ điều hành: Windows 10
  Pin: 4 Cells
  Bảo hành    :  12 tháng
  Khuyến mại    :  Túi xách + Chuột không dây
 • KM
  Dell Vostro 3468 (K5P6W14)
  Mô tả tóm tắt:
  Dell Vostro 3468 (K5P6W14)
  Thông số cơ bản: 

  CPU : Intel Core i5 7200U
  Ram/HDD : 4GB /500GB
  Màn hình: 14”
  VGA: AMD Radeon R5 M420 2GB 
  Hệ điều hành: Free Dos
  Pin: 4 Cell
  Bảo hành    :  12 tháng
  Khuyến mại    :  Túi xách + Chuột không dây
 • KM
  Dell Inspiron 15R-3567 (70093474)
  Mô tả tóm tắt:
  Dell Inspiron 15R-3567 (70093474)
  Thông số cơ bản: 

  CPU : Intel Core i5 7200U
  Ram/HDD : 4GB /500GB
  Màn hình: 15.6”
  VGA: AMD Radeon R5 M430 2GB
  Hệ điều hành: Free Dos
  Pin:  4 Cells
  Bảo hành    :  12 tháng
  Khuyến mại    :  Túi xách + Chuột không dây
 • KM
  Dell Inspiron 15R-3567E (P63F002-TI58100)
  Mô tả tóm tắt:
  Dell Inspiron 15R-3567E (P63F002-TI58100)
  Thông số cơ bản: 

  CPU: Intel Core i5 7200U
  Ram/HDD: 8GB / 1TB
  Màn hình: 15.6" 
  VGA: Intel HD Graphics 
  Hệ điều hành: Free Dos
  Pin: 4 Cell
  Bảo hành    :  12 tháng
  Khuyến mại    :  Túi xách + Chuột không dây + Dlink 1P DSL2700U
 • KM
  Dell Vostro 3568 (XF6C61)
  Mô tả tóm tắt:
  Dell Vostro 3568 (XF6C61)
  Thông số cơ bản: 

  CPU : Intel Core i5 7200U
  Ram/HDD : 4GB /1TB
  Màn hình: 15.6”
  VGA: Intel HD Graphics
  Hệ điều hành: Free Dos
  Pin: 4 Cells
  Bảo hành    :  12 tháng
  Khuyến mại    :  Túi xách + Chuột không dây
 • KM
  Dell Latitude 3480 (70123077)
  Mô tả tóm tắt:
  Dell Latitude 3480 (70123077)
  Thông số cơ bản: 

  CPU : Intel Core i3 7100U
  Ram/HDD : 4GB/500GB
  Màn hình : 14”
  VGA: Intel HD Graphics
  Hệ điều hành : Free Dos
  Pin : 3 Cell
  Bảo hành    :  12 tháng
  Khuyến mại    :  Túi xách + Chuột không dây
   
 • KM
  Dell Vostro 3468 (70088614)
  Mô tả tóm tắt:
  Dell Vostro 3468 (70088614)
  Thông số cơ bản: 

  CPU : Intel Core i5 7200U
  Ram/HDD : 4GB /1TB
  Màn hình: 14”
  VGA: Intel HD Graphics
  Hệ điều hành: Free Dos
  Pin: 4 Cells
  Bảo hành    :  12 tháng
  Khuyến mại    :  Túi xách + Chuột không dây
 • KM
  Dell Inspiron 5567 – 70087403
  Mô tả tóm tắt:
  Dell Inspiron 5567 – 70087403
  Thông số cơ bản: 

  CPU : Intel Core i3 7100U
  Ram/HDD : 4GB /1TB
  Màn hình: 15.6"
  VGA: Intel HD Graphics
  Hệ điều hành: Windows 10
  Pin: 3 Cell
  Bảo hành    :  12 tháng
  Khuyến mại    :  Túi xách + Chuột không dây
   
 • KM
  Dell Inspiron 14-3467 (C4I51107)
  Mô tả tóm tắt:
  Dell Inspiron 14-3467 (C4I51107)
  Thông số cơ bản: 

  CPU : Intel Core i5 7200U
  Ram/HDD : 4GB /1TB
  Màn hình: 14” 
  VGA: Intel HD Graphics
  Hệ điều hành: Free Dos
  Pin: 4 Cells
  Bảo hành    :  12 tháng
  Khuyến mại    :  Túi xách + Chuột không dây
 • KM
  Dell Vostro 5468 (VTI35018)
  Mô tả tóm tắt:
  Dell Vostro 5468 (VTI35018)
  Thông số cơ bản: 

  CPU : Intel Core i3 6006U
  Ram/HDD : 4GB/500GB
  Màn hình : 14”
  VGA: Intel HD Graphics
  Hệ điều hành : Free Dos
  Pin : 3 Cell
  Bảo hành    :  12 tháng
  Khuyến mại    :  Túi xách + Chuột không dây + Tai nghe
   
 • KM
  Dell Vostro 3468 (70090697)
  Mô tả tóm tắt:
  Dell Vostro 3468 (70090697)
  Thông số cơ bản: 

  CPU : Intel Core i3 7100U
  Ram/HDD : 4GB /1TB
  Màn hình: 14”
  VGA: Intel HD Graphics
  Hệ điều hành: Windows 10
  Pin: 4 Cells
  Bảo hành    :  12 tháng
  Khuyến mại    :  Túi xách + Chuột không dây
   
 • KM
  Dell Inspiron 15R-3567A (P63F002-TI36100)
  Mô tả tóm tắt:
  Dell Inspiron 15R-3567A (P63F002-TI36100)
  Thông số cơ bản: 

  CPU : Intel Core i3 7100U
  Ram/HDD : 6GB /1TB
  Màn hình: 15.6”
  VGA: Intel HD Graphics
  Hệ điều hành: Free Dos
  Pin: 4 Cells
  Bảo hành    :  12 tháng
  Khuyến mại    :  Túi xách + Chuột không dây
 • KM
  Dell Inspiron 15R-3567 (C5I31120)
  Mô tả tóm tắt:
  Dell Inspiron 15R-3567 (C5I31120)
  Thông số cơ bản:
   
  CPU: Intel Core i3 6006U
  Ram/HDD: 4GB / 1TB
  Màn hình: 15.6" 
  VGA: AMD Radeon R5M430 2GB
  Hệ điều hành: Free Dos
  Pin: 4 Cell
  Bảo hành    :  12 tháng
  Khuyến mại    :  Túi xách + Chuột không dây
   
 • KM
  Dell Vostro 3568 (VTI35027)
  Mô tả tóm tắt:
  Dell Vostro 3568 (VTI35027)
  Thông số cơ bản: 

  CPU : Intel Core i3 6006U
  Ram/HDD : 4GB/1TB
  Màn hình : 15.6”
  VGA: Intel HD Graphics
  Hệ điều hành : Free Dos
  Pin : 4 Cell
  Bảo hành    :  12 tháng
  Khuyến mại    :  Túi xách + Chuột không dây + Tai nghe
   
 • KM
  Dell Inspiron 14-3467 (M20NR2)
  Mô tả tóm tắt:
  Dell Inspiron 14-3467 (M20NR2)
  Thông số cơ bản: 

  CPU : Intel Core i3 7100U
  Ram/HDD : 4GB /1TB
  Màn hình: 14”
  VGA: Intel HD Graphics
  Hệ điều hành: Free Dos
  Pin: 4 Cells
  Bảo hành    :  12 tháng
  Khuyến mại    :  Túi xách + Chuột không dây
 • KM
  Dell Inspiron 14-3467 (70119162)
  Mô tả tóm tắt:
  Dell Inspiron 14-3467 (70119162)
  Thông số cơ bản: 

  CPU : Intel Core i3 6006U
  Ram/HDD : 4GB/500GB
  Màn hình : 14”
  VGA: AMD Radeon R5 M330 2GB
  Hệ điều hành : Free Dos
  Pin :  4 Cell
  Bảo hành    :  12 tháng
  Khuyến mại    :  Túi xách + Chuột không dây
 • KM
  Dell Inspiron 15R-3567C (P63F002-TI34100)
  Mô tả tóm tắt:
  Dell Inspiron 15R-3567C (P63F002-TI34100)
  Thông số cơ bản: 

  CPU: Intel Core i3 6006U
  Ram/HDD: 4GB / 1TB
  Màn hình: 15.6" 
  VGA: Intel HD Graphics 
  Hệ điều hành: Free Dos
  Pin: 4 Cell
  Bảo hành    :  12 tháng
  Khuyến mại    :  Túi xách + Chuột không dây + Đế tản nhiệt
   
 • KM
  Dell Inspiron 14R-3462 (6PFTF11)
  Mô tả tóm tắt:
  Dell Inspiron 14R-3462 (6PFTF11)
  Thông số cơ bản: 

  CPU : Intel Pentium N4200
  Ram/HDD : 4GB/500GB
  Màn hình : 14"
  VGA: Intel HD Graphics
  Hệ điều hành : Free Dos
  Pin : 4 Cell
  Bảo hành    :  12 tháng
  Khuyến mại    :  Túi xách + Chuột không dây
 • KM
  Dell Inspiron 15R-3552 (70138764)
  Mô tả tóm tắt:
  Dell Inspiron 15R-3552 (70138764)
  Thông số cơ bản: 

  CPU : Intel Pentium N3710
  Ram/HDD : 4GB /500GB
  Màn hình: 15.6"
  VGA: Intel HD Graphics
  Hệ điều hành: Free Dos
  Pin: 4 Cell
  Bảo hành    :  12 tháng
  Khuyến mại    :  Túi xách + Chuột không dây
   
 • KM
  Dell Vostro 5568G (P62F001-TI78104)
  Mô tả tóm tắt:
  Dell Vostro 5568G (P62F001-TI78104)
  Thông số cơ bản: 

  CPU : Intel Core i7 7500U
  Ram/HDD : 8GB /1TB
  Màn hình: 15.6” Full(1920 x 1080)
  VGA: Nvidia GeForce GTX 940MX 4GB
  Hệ điều hành: Free Dos
  Pin: 3 Cell
  Bảo hành    :  12 tháng
  Khuyến mại    :  Túi xách + Chuột không dây + Dlink 1P DSL2700U
   
 • KM
  Dell Vostro 7570 (70138566)
  Mô tả tóm tắt:
  Dell Vostro 7570 (70138566)
  Thông số cơ bản: 

  CPU : Intel Core i7 7700HQ
  Ram/HDD+SSD : 8GB /1TB+128GB
  Màn hình: 15.6" Full HD (1920 x 1080)
  VGA: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
  Hệ điều hành: Windows 10 + Office 365
  Pin: 4 Cell
  Bảo hành    :  12 tháng
  Khuyến mại    :  Túi xách + Chuột không dây
 • KM
  Dell Vostro 3468 (70145233)
  Mô tả tóm tắt:
  Dell Vostro 3468 (70145233)
  Thông số cơ bản: 
  CPU : Intel Core i3 6006U
  Ram/HDD : 4GB/500GB
  Màn hình : 14”
  VGA: Intel HD Graphics
  Hệ điều hành : Free Dos
  Pin : 4 Cell
  Bảo hành    :  12 tháng
  Khuyến mại    :  Túi xách + Chuột không dây+ Tai nghe
 • KM
  Dell Vostro 3468 (70145235)
  10.212.500VND
  10.750.000VND
  -5%
  Dell Vostro 3468 (70145235)
  Dell Vostro 3468 (70145235)
  Mô tả tóm tắt:
  Dell Vostro 3468 (70145235)
  Thông số cơ bản: 
  CPU : Intel Core i3 6006U
  Ram/HDD : 4GB/1TB
  Màn hình : 14”
  VGA: Intel HD Graphics
  Hệ điều hành : Free Dos
  Pin : 4 Cell
  Bảo hành    :  12 tháng
  Khuyến mại    :  Túi xách + Chuột không dây

   
 • KM
  Laptop Dell Vostro 5471 VTI5207W
  16.530.000VND
  17.400.000VND
  -5%
  Laptop Dell Vostro 5471 VTI5207W
  Laptop Dell Vostro 5471 VTI5207W
  Mô tả tóm tắt:
  Laptop Dell Vostro 5471 VTI5207W
  Mã hàng: V5471-VTI5207W-SILVER
  Tồn kho: Sẵn hàng
  Thương hiệu: Dell
   
 • KM
  Dell Inspiron 15 - 3552 Pentium N3700 1.6 GHz 500GB 4GB 15.6" HD
  Mô tả tóm tắt:
  Dell Inspiron 3552 Pentium N3700 1.6GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 15.6 inch,
  Free DOS)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây